Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.11.2018 ora 07.00 – 20.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursurile inferioare ale râurilor: Someș, Crasna, Mureș, Bega, Timiș și Ialomița, unde au fost în creştere prin propagare.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele: Suceava, Moldova, Trotuș, cursul mijlociu și inferior al Siretului, pe unii afluenți ai Oltului mijlociu şi inferior, pe unele râuri din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Crișul Negru, Bistra, Moravița, Nera, Bârlad, Jijia și pe unele râuri din bazinul Mureșului (Topliţa, Comlod, Feernic, Râul Mare, Râul Galben).
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal, pod de gheaţă și năboi) au fost în extindere și intensificare, fiind prezente în bazinele hidrografice Iza, Tur, Crasna, Crișul Repede, Mureș, pe râurile din Banat, bazinul superior și mijlociu al Oltului, bazinele superioare ale Someșului, Argeșului, Ialomiței, pe cursul superior şi mijlociu al Siretului şi pe majoritatea afluenţilor săi, pe cursul superior al Prutului şi afluenţii săi și, izolat, în bazinul superior al Jiului și pe unele râuri din Dobrogea. Noi formațiuni incipiente de gheață au apărut și în bazinele hidrografice Vișeu și Barcău.
Curge năboi pe râurile la staţiile hidrometrice: Mara – Vadu Izei, Săliște – Săliște, Ialomița – Băleni, Valea Cerbului – Bușteni, Bistrița – Frumosu și Prut – Oroftiana.
Curg sloiuri pe râul Prut la stația hidrometrică Rădăuți-Prut. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.