Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.07.2020 ora 07.00 – 20.07.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Nera, Suceava, Putna, Rm. Sărat, cursul mijlociu și inferior al Bârzavei, cursul inferior al Moldovei, unii afluenți ai Mureșului mijlociu (Sebeș, Pian, Cugir, Orăștie, Strei), cursul Prutului pe sectoarele amonte Rădăuţi Prut şi aval Stânca unde au fost în scădere și râurile din bazinele hidrografice Vedea, Jijia, Bârlad, bazinele inferioare ale Oltului, Argeșului și Ialomiței și râurile din Dobrogea unde au fost în general staționare.
Debitele se situează la valori mai mari, în jurul și peste normalele lunare pe  majoritatea râurilor, mai mici, sub normalele lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90% din mediile multianuale lunare, pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Caraș, Suceava, Moldova, Putna, Rm. Sărat, Bahlui, bazinul superior al Ialomiței bazinele mijlocii și inferioare ale Someșului, Oltului și Argeșului și pe cursul Siretului şi mai mici (10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Bârlad și Jijia.
Se situează peste:
–  COTA DE INUNDAȚIE:
râul Galda la s.h. Benic (125+1) – jud. AB.
–  COTELE DE ATENȚIE râurile la staţiile hidrometrice: Timiș – Lugoj (150+10) – jud.TM, Sebeș – Turnu Ruieni (250+1) – jud. CS
Se situează peste COTELE DE APᾸRARE râul Prut, pe sectorul aval Oancea, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, după cum urmează :
–  COTA DE INUNDAȚIE: Prut – Şiviţa (435+27)- jud. GL.
–  COTA DE ATENȚIE: Prut – Oancea (440+100)-jud.GL
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 41 din 19.07.2020.