Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.06.2021 ora 07.00 – 18.06.2021 ora 07.00

Debitele au fost în creștere, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării, pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Cerna, Rm. Sărat, Putna, Trotuș, Bârlad, bazinul superior al Arieșului și pe cursurile mijlocii și inferioare ale râurilor Siret, Buzău, Jijia, Bahlui și Prut.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Jiu, Vedea, Argeș, bazinul mijlociu și inferior al Oltului, bazinul superior și mijlociu al Ialomiței și pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare și în scădere pe restul.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Târnave, Trotuş, Moldova, Suceava, Bahlui, Sitna, Miletin, Vedea, Ialomița, bazinul superior al Oltului, bazinul mijlociu și inferior al Argeșului, pe unii afluenți ai Bistriței, cursul Siretului, cursul mijlociu al Mureșului, cursurile superioare ale Buzăului, Putnei, Prutului și râurile din Dobrogea şi  mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Lăpuș, Crasna, Barcău, Crișul Negru, Crișul Repede, Bistra, Moravița, Caraș, Nera, Cerna. 
În interval s-au situat peste COTA DE INUNDAȚIE râul Taița la stația hidrometrică Hamcearca (300+41+)-jud. TL și peste COTA DE ATENȚIE râul Miletin la stația hidrometrică Șipote (150+17) – jud. IS.
Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Biruinţa – Biruința (150+43)-jud.CT și Vaslui (Vasluieț) – Codăești (400+8)-jud. VS.
În interval au fost emise o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate și opt ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 54 din 17.06.2021.