Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.07.2020 ora 07.00 – 17.07.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Someș, Trotuș, cursul mijlociul al Mureșului, cursul inferior al Arieșului, cursul superior al Oltului și cursurile superioare ale Buzăului, Rm. Sărat, Putnei, Bistriței, Moldovei și Sucevei, unde au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării. 
Pe râurile din bazinele Bârladului, Prutului, Jijiei, din bazinele mijlocii și inferioare ale Buzăului, Rm. Sărat, Putnei, Bistriței, Moldovei, Sucevei, cursul Siretului și cursul superior al Jiului, debitele au fost în scădere ușoară.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) cursul superior al Trotuşului şi pe cursul Prutului şi mai mici (10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Crasna și Bârlad, unii afluenți al Someșului (Lonea, Fizeș), afluenții Crișului Negru (Holod, Teuz) și pe unii afluenții ai Mureșului superior și mijlociu (Luț, Niraj, Comlod, Domald, Secaș, Sebeș, Pianu, Strei).
Se situează peste COTELE DE APĂRARE râul Prut, pe sectorul Fălciu – Oancea, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, dupa cum urmează :
COTELE DE INUNDAȚIE: Prut – Fălciu (550) – jud.GL, Prut – Şiviţa (435+30) jud. GL. și Prut – Oancea (550+30)– jud. GL. 
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 39 din 15.07.2020.