Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.07.2021 ora 07.00 – 16.07.2021 ora 07.00

 
Debitele au fost, în general, staționare, exceptând râurile din bazinele: Crasna, Barcău, Crișul Repede, Arieș, bazinele superioare ale Crișului Negru, Crișului Alb, bazinul superior și mijlociu al Someşului Mic, cursul mijlociu al Mureșului și cursul mijlociu și inferior al Timișului, unde au fost în creştere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării. 
Pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Someș, bazinul inferior al Someșului Mic, cursul mijlociu și inferior al Ialomiței și cursul superior și mijlociu al Prutului, debitele au fost în scădere ușoară.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Someșul Mic, pe unele râuri din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Bega Veche, Moravița, Nera, Bârlad, Jijia și pe unii afluenți ai Crișului Negru (Holod, Teuz).
În interval s-a situat peste COTA DE PERICOL râul Ocoliş la stația hidrometrică Ocoliş (250+2)-jud.AB și la COTA DE ATENȚIE râul Abrud la stația hidrometrică Câmpeni (180)-jud.AB.
În interval au fost emise șase AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate şi două ATENȚIONARI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr.74 din 15.07.2021.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.