Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.02.2020 ora 07.00 – 14.02.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, bazinele superioare ale Jiului și Oltului unde au fost în scădere.
Pe cursul superior al Prutului și cursurile inferioare ale Argeșului și Ialomiței, debitele au fost în ușoară creștere datorită propagării.
Formaţiunile de gheaţă (preponderent gheaţă la maluri şi izolat năboi şi pod de gheață) prezente în bazinul superior al Mureșului au fost în ușoară extindere și intensificare, iar cele existente în bazinul Someș, bazinele superioare și mijlocii ale Oltului și Bistriței (afluent al Siretului), bazinele superioare ale Sucevei, Moldovei, Trotuşului, Buzăului și pe unii afluenți ai Prutului s-au menținut fără modificări importante.
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice: Mureş sectorul Toplița – Gălăoaia, Râul – Bahna Rusului, Bistriţa – Broşteni, Dorna Arini şi Frumosu şi Dorna-Dorna Cândreni.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Caraș, Nera, bazinul superior al Crișului Negru, pe Suceava, pe cursul superior al Trotuşului și pe cursul superior şi mijlociu al Bistriței (afluent al Siretului) şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Moraviţa, Vedea, Jijia, Bârlad, pe unii afluenți ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia), ai Oltului mijlociu şi inferior (Pârâul Nou, Hârtibaciu, Mamu, Beica, Olteţ) și ai Argeșului (Râul Doamnei).
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.