Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.01.2017 ora 07.00 – 13.01.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Bistriţa şi cursul superior al Prutului unde au fost în scădere ușoară.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri) prezente în bazinele superioare ale  Moldovei, Trotușului și Jijiei s-au menținut fără modificări importante şi au fost în uşoară extindere şi intensificare în bazinul superior al Bistriţei.
Debitele se situează în general la valori între 30-90% din normalele lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Prahova, Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş, cursurile superioare ale  Arieşului, Târnavelor, Siretului şi Prutului, cursul Jiului,  râurile din bazinul superior şi mijlociu al Oltului,  cursul inferior al Ialomitei şi unele râuri din Dobrogea unde debitele au valori  peste mediile multianuale lunare.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.