Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.08.2018 ora 07.00 – 11.08.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna unde au fost relativ staţionare. 
Creşteri mici datorită propagării s-au înregistrat pe cursul mijlociu şi inferior al Crişului Negru şi pe cursul inferior al Prutului.
Debitele se situează la valori peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Târnave, Cerna, Bârlad, cursurile superioare ale Mureşului, Siretului, Buzǎului şi unii afluenţi ai Oltului superior şi ai  Argeşului superior, unde se situează la valori sub 90% din normalele lunare.
 Se situeazǎ peste COTA DE ATENŢIE, prin propagare, râul Prut la staţia hidrometrică Oancea (440+3)-jud. GL.