Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.01.2021 ora 07.00 – 11.01.2021 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinul Vedea, bazinul inferior al Argeșului și cele din Dobrogea, unde au fost în ușoară creștere datorită precipitațiilor lichide căzute în interval și propagării, iar pe cele din bazinele Bârladului și Prutului au fost staționare.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Târnave, Bega Veche, Bârlad și Jijia, unde sunt cuprinse între 30-60% din normalele lunare. 
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi) existente în bazinele superioare ale Someşului Mic, Arieşului și Moldovei, bazinele superioare și mijlocii ale Oltului și Bistriței, au fost în ușoară extindere și intensificare.
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice: Mureş (sectorul Toplița – Gălăoaia), Bistriţa (sectorul Dorna Giumalău – Broșteni), Dorna – Dorna Cândreni și Neagra – Gura Negrii.
Ca urmare a propagării viiturilor formate anterior, se situează peste:
COTA DE INUNDAȚIE râul Tur la s.h. Micula (310+6)-jud.SM;
COTA DE ATENȚIE râul Bârzava la s.h. Partoș (50+18)-jud. TM.