Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.07.2019 ora 07.00 – 07.07.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale râurilor: Vișeu, Iza, Mureș, Prahova și Ialomița, unde au fost în creștere prin propagare și râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Caraș, Nera, Cerna și cele din Dobrogea, unde au fost relativ staționare.
Se situează peste COTA DE ATENŢIE râul Prut la staţia hidrometrică Şiviţa (360+42)-jud.GL.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinul hidrografic Ialomița și cursurile inferioare ale Begăi, Jiului, Argeșului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinul hidrografic Rm. Sărat, pe afluenții Bârladului, Prutului şi pe unii afluenţi ai Mureşului inferior (Domald, Secaș, R. Mare, Strei).