Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.06.2019 ora 07.00 – 07.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Crișul Negru, Crișul Alb, Arieș, Bega Veche, Bega, Moravița, Jijia, bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului și Crișului Repede, pe Siretul superior, Prutul superior, pe unii afluenţi ai Sucevei, Moldovei, Bistriţei şi Trotuşului și numai prin propagare pe cursurile mijlocii și inferioare ale Sucevei, Trotuşului, Bârladului şi Prutului și  cursurile inferioare ale Barcăului, Timișului și Bârzavei.
Pe râurile din bazinul superior și mijlociu al Oltului și cele din Dobrogea, debitele au fost staționare, iar pe celelalte râuri, au fost în scădere. 
Creșteri mai însemnate de niveluri și debite, cu depășirea COTELOR DE APĂRARE, s-au înregistrat pe unele râuri din bazinele hidrografice Bega, Jijia, în special pe Sitna și Miletin, ca urmare a precipitațiilor însemnate căzute în interval sub formă de aversă.
Se situează peste:
COTELE DE PERICOL râul la staţia hidrometrică Miletin – Șipote (350+48)-jud.IS
COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice:  Bega Veche – Pischia (150)-jud.TM, Chizdia – Ghizela (350+12)-jud.TM, Bega – Balinţ (550+76)-jud.TM, Bega – Chizătău (350+88)-jud.TM, Bârzava – Partoș (200+48)-jud.TM, Sitna – Todireni (350+45)-jud.BT şi Prut – Şiviţa (435+5)-jud.GL
COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Crasna – Domănești (400+84)-jud.SM, Crasna – Berveni (490+49)-jud.SM,  Fânețelor – Sarsig (275+39)-jud.BH, Cigher – Chier (300+10)-jud.AR, Bega – Făget (220+58)-jud.TM, Timiş – Grăniceri (600+94)-jud.TM, Bârzava – Gătaia (350+4)-jud.TM, Moravița – Moravița (250+28)-jud. TM, Orlea – Celei (180+18)-jud.GJ, Pârâul Câinelui – Vârtoapele (200+2)-jud.TR, Sabar – Vidra (360+27)-jud. IF, Ciorogârla – Bragadiru (250+12)-jud.IF, Bârlad – Tecuci (300+19)-jud.GL, Racova – Puşcaşi (340+10)-jud.VS, Jijia – Todireni (210+57)-jud.BT, Crasna – Vinețești (340+5)-jud.VS, Miletin – Hălceni (250+37)-jud.IS, Prut – Drânceni (560+34)- jud.VS, Prut – Fălciu (500+48)-jud.VS şi  Prut – Oancea (440+80)-jud. GL.
În interval s-au situat peste:
COTELE DE PERICOL râurile la stațiile hidrometrice: Bega – Balinţ (650+17)-jud.TM, Chizdia – Ghizela (400+13)-jud.TM, Sitna – Todireni (450+18)-jud.BT,
COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Bârzava – Gătaia (375+24)-jud.TM, Topolog – Milcoiu (220)-jud.VL,
COTELE DE ATENȚIE râurile la staţiile hidrometrice: Timercea – Timercea (150+1)-jud.AR, Monoroștia – Monoroștia (200+6)-jud.AR, Bistrița – Genuneni (150+6)-jud.VL, Râul Doamnei – Bahna Rusului (170+7)-jud.AG, Brătia – Bălilești (120)-jud.AG, Azuga – Azuga (100+4)-jud.PH, Bârlad – Negrești (500+46)-jud.VS, Bârlad – Bârlad (350+15)-jud.VS, Bahlui – Podu Iloaiei (300+35)-jud.IS.
Debitele se situează peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din Dobrogea, unde se situează la valori cuprinse între 30 – 90% din normalele lunare.
Sunt în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ NR. 33 din 06.06.2019, șase AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate cod portocaliu și două AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate cod roșu.
În interval au fost emise unsprezece AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și cinci ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.