Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.07.2018 ora 07.00 – 04.07.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul inferior al Mureșului și cursul mijlociu și inferior al Prutului, unde au fost în creștere prin propagare și bazinele râurilor Bega și Timiș, unde au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori mai mari de 100% din mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuș, Crasna, Barcău, Crișuri, Timiş, Bârzava, Nera, Cerna, Motru, pe cursurile inferioare ale Izei și Argeșului și pe unii afluenți ai Bârladului, unde se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare.
Se situează peste:
– COTA DE INUNDAȚIE râul la stația hidrometrică: Olt – Hoghiz (350+105)-jud.BV. 
– COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Olt – Micfalău (210+3)-jud.CV, Olt – Podu Olt (350+18)-jud.BV, Jijia – Victoria (450+28)-jud.IS, Miletin – Hâlceni (250+18)-jud.IS.