Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.01.2019 ora 07.00 – 04.01.2019 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Barcău, Crişuri, cursul superior al Prutului şi cursul mijlociu şi inferior al Mureşului, unde au fost în scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste 100% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Moldova, Trotuș, cursul superior şi mijlociu al Siretului, pe cursul superior al Prutului, râul Cibin, pe cursul inferior al Begăi și râurile din Dobrogea şi sub 30% din mediile multianuale pe Moraviţa și pe unii afluenți ai Argeșului superior.
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal, năboi și izolat pod de gheaţă), existente, au fost în extindere și intensificare şi şi-au făcut apariţia noi formațiuni în bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crişul Repede, Arieş, Moraviţa, în bazinul superior al Mureşului şi pe cursurile superioare ale Begăi, Bistrei şi Nerei.
Curge năboi (zăpadă îngheţată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice: Vişeu – Bistra, Iza – Vadu Izei, Mara – Vadu Izei, Lăpuş – Răzoare, Lăpuş – Lăpuşel, Cavnic – Copalnic, Crasna – Domăneşti,  Mureş (sectorul Topliţa – Stânceni şi la Glodeni), Răstoliţa – Răstoliţa, Sălişte – Sălişte, Sălătrucel – Berislăveşti, Râul Doamnei – Bahna Rusului, Ialomița – Băleni, Moldova – Fundu Moldovei, Bistriţa – Dorna Giumalău, Dorna Arini şi Frumosu şi Neagra-Gura Negrii.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.