Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.01.2017 ora 07.00 – 04.01.2018 ora 07.00

Debitele au fost în creștere uşoară datorită efectului combinat al precipitațiilor înregistrate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Crişuri, Suceava, bazinele superioare ale Someşului, Mureşului şi Oltului şi cursurile inferioare ale Buzăului, Bârladului şi Moldovei.
Creşteri izolate s-au mai înregistrat pe unele râuri şi sectoare de râu din bazinele Târnave, Bega, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera şi Cerna.
Pe celelalte râuri, debitele au fost relativ staționare, exceptând Bistriţa, bazinul superior al Jiului şi cursul superior şi mijlociu al Moldovei, unde au fost în scădere.
În interval s-a situat la COTA DE ATENȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (270)-jud.SM.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri) din bazinul superior al Moldovei au fost în restrângere şi diminuare şi eliminare, cele din bazinul superior al Bistriţei au fost in intensificare, iar cele din bazinul superior al Tazlăului s-au menţinut fără modificări importante.
Debitele se situează în general la valori în jurul și peste mediile  multianuale  lunare, mai mici (30-90% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Mureș (exceptând afluenții din bazinul superior), Moravița, Cerna, Vedea, Argeș, bazinele mijlocii și inferioare ale râurilor: Crișuri, Bega, Timiș, Bârzava, Nera, Jiu, Olt, Ialomița, Prut şi sub 30% pe râurile din bazinele hidrografice ale Bârladului și Jijiei.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.