Caracterizarea stării râurilor în intervalul 02.07.2023 ora 07.00 – 03.07.2023 ora 07.00

Debitele au fost în creştere, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Cibin, bazinele superioare ale Crişurilor, Mureşului, Begăi, Bârzavei, Caraşului, Nerei, Oltului, Sucevei, Moldovei şi Buzăului şi pe cursul mijlociu al Timişului.
Pe celelalte râuri, debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Cerna, Vedea, Argeş, Ialomița, Siret (exceptând bazinele superioare ale Sucevei, Moldovei şi Buzăului), Prut, bazinele mijlocii şi inferioare ale Jiului şi Oltului şi pe râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crișul Alb, Arieș, Târnava Mare, cursul mijlociu și inferior al Mureșului (aval staţia hidrometrică Glodeni) și afluenții din bazinul inferior al acestuia, Bega, Bârzava, Caraş, Nera, pe cursurile Jiului, pe cursurile superioare ale Vişeului, Turului, Crişului Repede, pe unii afluenţi ai Oltului superior și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Lăpuş, Bârlad, Rm. Sărat, Jijia, pe afluenții din bazinul inferior al Bistriței și pe unele râuri din Dobrogea.
În interval au fost emise două AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și patru ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
În interval s-a situat la COTA DE ATENȚIE râul Moneasa la stația hidrometrică Moneasa (80)-jud. AR și peste COTA DE ATENȚIE râul Valea Mare la stația hidrometrică Dopca (75+8)-jud. BV.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 82 din 02.07.2023, până la ora 12:00.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.