Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.12.2020 ora 07.00 – 02.12.2020 ora 07.00

 
Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Lăpuș, Someșul Mic, Crișul Negru, Crișul Alb, cursurile Mureșului, Bistriței, cursul superior și mijlociu al Buzăului și cursul inferior al Siretului unde au fost în scădere ușoară.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă) existente în bazinele Vișeu, Iza, Tur, Someș, Arieș, bazinele superioare ale Crișului Repede, Mureșului, Sucevei, Moldovei, Bistriței, Jijiei și izolat pe unii afluenți ai Mureșului inferior, pe râurile din Banat, în bazinul superior și mijlociu al Oltului, bazinele superioare ale Argeșului, Ialomiței și Buzăului au fost în intensificare și ușoară extindere.
Curge năboi pe râurile la staţiile hidrometrice: Vișeu – Leordina, Mara – Vadu Izei, Someșul Mare pe sectorul Rodna – Beclean, Șieu – Șintereag, Ilișua – Cristeștii Ciceului, Mureș pe sectorul Toplița – Glodeni, Târnava Mică – Sărățeni, Olt – Micfalău și la Sf. Gheorghe, Bistriţa pe sectorul Cârlibaba – Frumosu, Cârlibaba – Cârlibaba,  Dorna-Dorna Cândreni, Neagra-Gura Negrii.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinul Cibinului, pe cursul inferior al Begăi, cursul mijlociu și inferior al Siretului și pe unele râuri din Dobrogea și mai mici (sub 30% din normalele lunare) în bazinele hidrografice: Vaser, Iza, Mara, Bistrița, Lăpuș, Crasna, Crişul Negru, Crişul Alb, Barcău, Bega Veche, Moraviţa, Nera, Cerna, Rm. Sărat, Milcov, Tazlău, Bârlad, cursul inferior al Bistriței şi pe unii afluenţi ai Jiului, Argeşului superior şi ai Oltului mijlociu și inferior.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.