Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.10.2019 ora 07.00 – 02.10.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crişul Negru, Crişul Alb şi cursul superior şi mijlociu al Mureşului unde au fost în scădere.
Pe cursul inferior al Mureşului debitele au fost în creşetere prin propagare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinul Motru, pe unele râuri din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) în bazinele râurilor Mara, Tur, Jijia, pe unii afluenți ai Someșului (Șieu, Bistrița, Ilișua, Lonea, Fizeș, Lăpuș), Crișurilor (Vl. Roșie, Cigher) și ai Mureșului (Niraj, Comlod,Laslea, Vișa, Domald, Secaș, Strei, Râul Mare),  pe cursul superior al Siretului.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.