Buletin hidrogeologic – pentru apele subterane freatice – ianuarie 2019

Caracterizarea  lunii  DECEMBRIE

Câmpia Română, Piemontul Getic şi Subcarpaţii Getici

În luna decembrie, prin comparaţie cu luna noiembrie, nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice din Câmpia Română au crescut în 41% din totalul forajelor aflate în observaţie şi au scăzut în 41% dintre acestea. Creşterile, cu până la 50 cm ale suprafeţei piezometrice s-au înregistrat ȋn zona piemontană, ȋn câmpiile Jiana, Băileşti, Caracal, Leu-Rotunda, Câlniştea, Titu, Piteşti, Otopeni, Ilfov, Ploieşti, Gherghiţa, Urziceni, Râmnic, Câlnău, Viziru, Râmnic şi Siret, precum şi ȋn luncile şi culoarele râurilor Jiu, Olt, Argeş, Buzău, Călmăţui şi Bârlad.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 50% dintre foraje, la valori mai mici cu până la 330 cm (Spanţov, Câmpul Nana).

Câmpia de Vest, Dealurile Crişanei şi Banatului

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna decembrie au înregistrat scăderi de până la 20 cm în aproximativ 58% din totalul forajelor aflate în observaţie situate ȋn depresiunile Baia Mare, Vad-Oradea, Zalău şi Vărădia, ȋn câmpiile Valea lui Mihai, Ier, Barcău, Cermei, Timişana, Nădlac, Vinga, Sinersig şi ȋn cămpiile joase ale Someşului şi Crişurilor. Ȋn 28% din situaţiile monitorizate s-au ȋnregistrat creşteri de nivel piezometric cu până la 50 de cm ȋn interfluviile râurilor Someş-Crasna, Barcău-Crişul Repede, ȋn câmpiile Miersig, Valea lui Mihai, Moraviţa, precum şi ȋn depresiunile Copalnic, Caransebeş, Caraş, Făget şi ȋn Dealurile Nerei.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 84% dintre foraje, la valori mai mici cu până la 190 cm (Oradea, Câmpia Joasă a Crişurilor).

Depresiunea Transilvaniei şi depresiunile din Carpaţii Orientali

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice au scăzut în luna decembrie cu până la 60 cm în cazul a 51% din totalul forajelor situate în culoarele râurilor Iza, Someş, Târnava Mică şi Mare, Aiud, ȋn depresiunile Jibou, Gheorgheni, Bârsei, Ciceu, Tuşnad, Făgăraş, Prejmer, Sibiu. Ȋn aproximativ 20% din numărul forajelor de monitorizare situate ȋn Depresiunea Câmpia Turzii, Podişul Rotbav şi Culmea Făgetului, nivelurile apelor freatice au avut uşoare creşteri.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 78% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 300 cm (Joseni, Depresiunea Gheorgheni).

Podişul Moldovei, Subcarpaţii Orientali şi de Curbură

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice au crescut în luna decembrie cu până la 50 cm în cazul a 37% dintre foraje, situaţie întâlnită în Dealul Gloduri, ȋn podişurile Vultureşti şi Sacovăţ, ȋn Glacisul Orbeni, precum şi ȋn culoarele râurilor Bistriţa, Suceava, Moldova, Prut şi în depresiunile Dorohoi, Rădăuţi, Bistriţa-Cracău, Huşi. Nivelurile hidrostatice au scăzut pe alocuri, ȋn aproximativ 32% din numărul forajelor de monitorizare situate în culoarele râurilor Moldova, Siret, Roman-Adjud şi Prut, ȋn Dealurile Chicerii şi Colinele Bălăbăneşti, ȋn depresiunile Caşin, Cracău, Bistriţa-Cracău.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 87% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 250 cm (Băleni, Colinele Bălăbăneştiului).

Podişul Dobrogei

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice au crescut în luna decembrie ȋn 38% din numărul forajelor de monitorizare ȋn Colinele Dunavăţ şi ȋn podişurile Gârliciu şi Casimcea. Ȋn podişurile Cobadin şi Cernavodă, fluctuaţiile nivelurilor au fost nesemnificative.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 50% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 420 cm (Cuza Vodă, Podişul Cernavodă).

Prognoza  pentru  luna  IANUARIE

Câmpia Română, Piemontul şi Subcarpaţii Getici

În luna ianuarie 2019, nivelurile piezometrice ale acviferelor extinse ȋn bazinele hidrografice din Câmpia Română vor avea o tendinţă de staţionaritate ȋn aproximativ 69% din totalul forajelor de observaţie situate ȋn Dealurile Coşuştei şi depresiunile Cărbuneşti şi Cislău, ȋn luncile râurilor Bistreţ, Jiu,  Ialomiţa, Buzău, Călmăţui şi ȋn câmpiile Punghina, Nedeii, Băileşti, Caracal, Iminog, Burdea, Burnas, Ilfov, Titu, Otopeni, Snagov, Ploieşti, Gherghiţa, Sărata, Urziceni, Râmnic, Viziru, Siret. Pe alocuri, ȋn zona piemontană şi ȋn depresiuni, ȋn câmpiile Jiana, Câlniştea, Titu, Ploieşti, Piteşti, Gherghiţa, Ianca, Hagieni şi ȋn luncile râurilor Olt, Argeş şi Bârlad, ȋn aproximativ 24% din situaţiile analizate, se pot produce uşoare creşteri ale nivelurilor apelor freatice.

Câmpia de Vest, Dealurile Crişanei şi Banatului

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna ianuarie se vor caracteriza printr-o tendinţă generală de creştere în cazul a 73% din totalul forajelor de observaţie. Se apreciază că fluctuaţile de nivel piezometric vor fi nesemnificative pentru 22% din situaţiile monitorizate ȋn depresiunile din Dealurile Crişanei,  ȋn câmpiile Barcău, Arad, Sinersig şi Timişoara.

Depresiunea Transilvaniei şi depresiunile din Carpaţii Orientali

Nivelurile piezometrice ale apelor freatice în luna ianuarie se vor caracteriza printr-o tendinţă de staţionaritate în aproximativ 59% din totalul forajelor amplasate ȋn depresiunile Sibiu, Sălişte, Prejmer, Jibou, Gheorgheni, Făgăraş, Tuşnad, Ciceu, ȋn Culmea Făget precum şi ȋn culoarele râurilor Iza, Someş, Mureş, Târnava Mare şi Mică. Ȋn culoarele râurilor Someşul Mare, Someşul Mic, Aiud, Deva, pe alocuri, Târnava Mare, ȋn depresiunile Bârsa, Făgăraş, Prejmer şi Câmpia Turzii, sunt posibile uşoare creşteri ale suprafeţelor piezometrice, ȋn aproximativ 29% din totalul forajelor de monitorizare.

Podişul Moldovei, Subcarpaţii Orientali şi de Curbură

În luna ianuarie, nivelurile piezometrice vor manifesta o tendinţă de staţionariotate ȋn aproximativ 74% din forajele situate ȋn culoarele râurilor Suceava, Moldova, Roman-Adjud, Siret şi Prut, ȋn acviferele freatice extinse ȋn zona colinelor Ibănesei, Gloduri, Chinejei şi Bălăbăneşti, ȋn dealurile Pleşu, Podişul Sacovăţ şi Glacisul Orbeni, precum şi ȋn depresiunile Rădăuţi,  Bistriţa-Cracău, Caşin, Huşi şi Neamţ.

Podişul Dobrogei

Ȋn Podişul Dobrogei şi ȋn zona deltaică, se apreciază că în luna ianuarie fluctuaţiile nivelurilor apelor subterane de mică adâncime vor fi nesemnificative ȋn aproximativ 75% din situaţiile analizate, respectiv ȋn Dobrogea de Nord şi ȋn podişurile Gârliciu, Cobadin şi Cernavodă.